گزارش تصویری از عیادت سردار فتحی زاده از بیماران بیمارستان امام سجاد (ع)