گزارش تصویری از عیادت معاون نیروی انسانی ناجا از بیماران بیمارستان ولی عصر (عج)