گزارش تصویری از حضور فرمانده ناجا به "گردهمایی پیشکسوتان فداکار نیروی انتظامی" در مشهد