گزارش تصویری از حضور سرلشکر پاسدار "قاسم سلیمانی" در دومین روز از بیست و سومین همایش سراسری فرماندهان، روسا و مدیران ناجا