گزارش تصویری از همایش دبیران شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور با حضور فرمانده ناجا