گزارش تصویری از دیدار معاون اجتماعی ناجا با معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد