گزارش تصویری برنامه ملاقات مردمی سازمان وظیفه عممومی ناجا در اردیبهشت ماه سال جاری