گزارش تصویری بازدید جانشین فرمانده ناجا از گمرک شهید رجایی در بندر عباس