گزارش تصویری از گردهمایی تجلیل از مقام معلم در دانشگاه علوم انتظامی امین با حضور سردارحسین اشتری