گزارش تصویری انتقال قلب جوان 24 ساله از یزد به تهران توسط هواپیمای هوا ناجا