فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با خانواده شهید "غلامحسن جام دوست"