گزارش تصویری از نشست خبری سردار بهمن کارگر با محور برنامه های سالروز بزرگداشت سوم خرداد