گزارش تصویری تامین امنیت فوتبال "سپاهان -پرسپولیس" توسط ماموران پلیس اصفهان