گزارش تصویری از حضور پرشور و شعور مردم در راهپیمایی روز قدس