گزارش تصویری ازحضور پرشور پلیس در راهپیمایی روز قدس