گزارش تصویری از نشست خبری سردار "سید کمال هادیانفر" با اصحاب رسانه