گزارش تصویری از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در قرارگاه انتظامی – ترافیکی روح الله