گزارش تصویری از ششمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اطلاع رسانی به ریاست سردار جانشین ناجا