گزارش تصویری از سفر جانشین فرمانده ناجا به استان کرمان