گزارش تصویری ازحضور سردار "ایوب سلیمانی" در مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده مرزبانی ناجا