گزارش تصویری از مراسم تشييع پيکر پاک شهيد عبدالرضا حمودي در پايگاه دريايي خرمشهر