گزارش تصویری استقبال سردار فتحی زاده از رئیس پلیس کشور ترکیه در فرودگاه امام (ره)