گزارش تصویری از بازدید فرمانده ناجا از مرکز آموزش شهید باهنر کرمان ،دیدار با خانواده شهید سید فخرالدین هاشمی و شرکت در جلسه شورای تامین استان