گزارش تصویری از مراسم بدرقه سومین مرحله اعزام جانبازان سروقامت و فداکاران خدمتی ناجا به عتبات عالیات با حضور سردار حسین اشتری