گزارش تصویری از الحاق شناورهای گشتی کلاس حیدر به ناوگان شناوری مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران