گزارش تصویری حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ستاد انتظامی استان خراسان رضوی