گزارش تصویری همایش بزرگ دختران انقلاب اصفهان و حمایت از تلاش های ناجا در دفاع از حریم حجاب و عفاف