وداع با شهید مدافع وطن قربانعلي اميدي ارجنكي در چهارمحال و بختياري