گزارش تصویری بازدید سردار محسن فتحی زاده از محل برگزاری مسابقات گشت جاده ای 2019 روسیه به میزبانی ناجا