گزارش تصویری از دیدار مردمی رئیس پلیس آگاهی ناجا در دفتر نظارت همگانی 197