گزارش تصویری از دومین نشست خبری سخنگوی نیروی انتظامی با اصحاب رسانه