گزارش تصویری از امداد رسانی مأموران نیروی انتظامی در حادثه آتش سوزی هتل آسمان شیراز