گزارش تصویری مراسم تقدیر از خبرنگاران گرانقدر رسانه و اهل قلم به مناسبت روز خبرنگار