گزارش تصویری از نشست فرمانده ناجا با رئیس سازمان محیط زیست و جمعی از محیط بانان