گزارش تصویری بوم گردی ورزشکاران حاضر در مسابقات بین المللی گشت جاده ای در شهرستان دلیجان و محلات