گزارش تصویری بازدید سردار فرمانده مرزبانی ناجا از پایانه مرزی خسروی