گزارش تصویری از نشست صمیمی فرمانده ناجابا پزشکان بیمارستان های ناجا در بیمارستان امام سجاد (ع) و ملاقات از بیماران