گزارش تصویری از نشست خبری رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با رسانه ها