گزارش تصویری بازدید فرمانده ناجا از اسکله نفتی تی در جزیره خارک