گزارش تصویری حضور زائران حسینی(ع) برای خروج از پایانه مرزی مهران