گزارش تصویری از حضور جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در پایانه مرزی مهران