گزارش تصویری از سفر کاری سردار رادان به استان اردبیل