گزارش تصویری از حضور سردار ایوب سلیمانی در گردهمایی بزرگ کارآگاهان سراسر کشور