گزارش تصویری از حضور با شکوه فرمانده ناجا به همراه کارکنان ،روسا و مدیران در نماز عبادی سیاسی جمعه به مناسبت هفته نیروی انتظامی