گزارش تصویری عیادت معاون هماهنگ کننده ناجا از بیماران بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا