گزارش تصویری از حضور کارکنان ناجا در صحن مجلس شوای اسلامی به مناسبت هفته ناجا