گزارش تصویری از دیدار رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با سردار حسین اشتری