گزارش تصویری از اعزام تیم های پلیس راهور به مرزهای چهارگانه مهران، شلمچه، چذابه و خسروی با حضور سردار سید کمال هادیان فر