گزارش تصویری از حضور رئیس ستاد کل نیروی های مسلح در ستاد انتظامی شرق استان تهران