گزارش تصویری از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ستاد انتظامی غرب استان تهران